licznik odwiedzin
Get Adobe Flash player
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

   

   =========================================================================================

                          RUDZKI  ZAKŁAD  AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ

Dane teleadresowe

Uchwały

Regulamin organizacyjny

             • Kontrole zewnętrzne

                    −  Urząd Marszałkowski

                    −  Urząd Wojewódzki

                    −  Urząd Miasta Ruda Śląska

                    −  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                    −  Powiatowy Inspektor Pracy

                    −  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                     Straż pożarna

                    −  Inne

Kontrole wewnętrzne

Przetargi 2012-2013

Instrukcja korzystania z BIP

             • sprawozdania finansowe

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 


Podstawa  prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679
z dnia  27.04.2016 r. w  sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO”  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Rudzkim Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej,    
41-711 Ruda Śląska, ul. Główna 11

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych –
Kancelaria Adwokacka LEXIM Beata Stasiura.

 


Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- pod numerem 32 771 79 07
-pisemnie na adres siedziby Administratora.
    • Osoba odpowiedzialna za treść Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

    • Rejestr zmian dokumentu
    • 12.01.2015 Utworzenie dokumentu ( Piotr Nowok )
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------